Rewitalizacja centrum Mirca. Trwa budowa zbiornika - Gmina Mirzec

Zapraszamy do zapoznania się z postępami na placu budowy.

Trwają prace przy budowie zbiornika wodnego i stawu kąpielowego w centrum Mirca. Wyraźnie widoczne są zarysy zbiorników, powstaje taras widokowy oraz wyspa, na której stanie wiata grillowa. Wybudowane zostały budynki przeznaczone pod usługi edukcyjno – kawiarniane, które czekają na prace wykończeniowe.

Po rozbiórce starych budynków w sąsiedztwie świetlicy sołeckiej i biblioteki w Mircu przygotowane zostało miejsce pod budowę szaletu publicznego. Prace przy tej części rewitalizacji są w trakcie. Zakończyły się prace przy budowie brakującego 123 metrowego odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej 744. Na działce, na której znajduje się Przedszkole Publiczne trwa budowa sali widowiskowej. Sala zostanie połączona z budynkiem przedszkola. Będzie służyć przedszkolakom, ich wychowawcom do organizacji zajęć edukacyjnych. Będą tu także odbywać się spotkania z rodzicami i przedszkolne uroczystości. Rozpoczęły się prace przy remoncie elewacji budynku, w którym mieści się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu. Na ukończeniu jest remont drogi do dworku modrzewiowego.

Prace mają zakończyć się jesienią przyszłego roku. Do tego czasu przy zbiorniku wodnym powstanie plaża oraz boisko do piłki siatkowej, a na wysepce na zbiorniku wodnym połączonej kładką wiata grillowa. Obok budynku kawiarniano-edukacyjnego wybudowana zostanie wiata na sprzęt pływający. W sąsiedztwie zbiornika wodnego na nasypie ziemnym wybudowany zostanie taras widokowy. Atrakcjami dla dzieci będą plac zabaw, skate park, tyrolka oraz ścianka wspinaczkowa. Wokół zbiornika będzie można spacerować oraz jeździć rowerem po specjalnie przygotowanych ścieżkach. Powstanie też parking dla samochodów osobowych.

Dla osób dorosłych przeznaczona będą siłownia zewnętrzna w rejonie wybudowanej w grudniu alejki prowadzącej do parku podworskiego. Dla potrzeb rowerzystów wybudowane będzie Miejsce Obsługi Rowerzystów. Teren zostanie zagospodarowany. Zamontowane zostanie oświetlenie parkowe LED, monitoring, ławeczki parkowe, witacz, globus, zasadzone zostaną rośliny, urządzone będą łąki kwietne. Powstaną także wiaty handlowe, odnowiony i oświetlony zostanie teren wokół pomnika Ofiar II Wojny Światowej.

Inwestycja wykonywana jest z udziałem funduszy zewnętrznych, które Gmina Mirzec pozyskała w ostatnich latach. Są to:

– 4 145 406 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

– 12 750 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

– 2 000 000 złotych dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna kwota dofinansowania to 18 895 406 złotych. Całkowity koszt inwestycji to 19 794 865 złotych.

Zdjęcia z drona – archiwum wykonawcy prac.

Projekt „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap)” dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast”

Znaczki-EFRR

Powrót do góry