Remiza w Jagodnem do termomodernizacji - Gmina Mirzec

Do końca maja 2021 roku mają zakończyć się prace przy termomodernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem.

4 stycznia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z przedstawicielami firmy Usługi Instalacyjno – Budowlane Kompens z Kielc na „Termomodernizację budynków OSP Jagodne i OSP Osiny cz. II – OSP Jagodne” za kwotę 418 876 złotych.

Zakres prac w budynku OSP w Osinach obejmuje modernizację systemu centralnego ogrzewania, wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, wewnętrzne instalacje elektryczne oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2021 roku.

„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” jest dofinansowana ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 (415 832 zł) oraz budżetu państwa (48 921 zł). Gmina z własnego budżetu pokryje koszty w łącznej kwocie 531 693 zł za obydwa budynki. Funkcję inżyniera nadzoru nad zadaniem pełnić będzie firma Arkada Dela z Radomia za kwotę 10 000 złotych za obydwa budynki.

Znaczki-EFRR

Powrót do góry