Przygotowania do rozbudowy drogi w Osinach-Majoracie - Gmina Mirzec

Konsorcjum JR Justyna Rybak Andrzej Rybak przygotuje projekt rozbudowy drogi gminnej w Osinach-Majoracie.

Planowana jest rozbudowa drogi gminnej o długości 850 metrów o szerokości 3,5 metra nawierzchni bitumicznej z mijankami, poboczem o szerokości 0,75 metra z kruszywa, z jednostronnym lub obustronnym rowem umocnionym ażurami oraz zjazdami na posesje. Konsorcjum ma przygotować dokumentację techniczną oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Dokumentacja ma być gotowa na koniec sierpnia 2023 roku. Koszt wykonania projektu to 68 880 złotych.

Powrót do góry