Przygotowania do aplikowania do Polskiego Ładu - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec przygotowuje się do aplikowania o środki rządowe w II naborze do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

22 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn spotkał się z Robertem Książką, przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie wniosków, które zostaną złożone przez Gminę Mirzec do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie z tego programu wielu różnorodnych inwestycji.

Gmina Mirzec zamierza złożyć trzy wnioski. To maksymalna liczba wniosków, które może złożyć jeden samorząd. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole i żłobek, przebudowę drogi gminnej w Osinach etap III oraz rozbudowę jedenastu dróg gminnych na terenie gminy Mirzec.

Powrót do góry