Nabór wniosków do projektu "Czas na własny biznes" do 5 I 2021 r. - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Czas  na własny biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych” – (projekty konkursowe) został przedłużony do 5 stycznia 2022 roku. W związku z tym w projekcie będą mogły uczestniczyć osoby, które utraciły zatrudnienie z końcem 2021 roku.

Szczegółowe informacje nt. projektu >>

Powrót do góry