Przebudowa gminnej drogi w Osinach coraz bliżej - Gmina Mirzec

Na przebudowę czeka jeszcze ostatni, trzeci odcinek drogi gminnej w Osinach od kościoła do granicy z gminą Mirów.

Przetarg na przebudowę drogi został już rozstrzygnięty, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Przebudowa będzie kosztowała 4 969 200 złotych przy dofinansowaniu w wysokości 4 600 000 złotych, które Gmina Mirzec otrzymała na ten cel w ramach II edycji Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Prace mają zostać wykonane do końca września 2023 roku. Zakres robót obejmuje przebudowę na długości 1309 metrów, w szczególności wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy jezdni, budowę chodnika z kostki brukowej, budowę przepustów oraz zjazdów indywidualnych, budowę pobocza o zmiennej szerokości. Powstanie droga bitumiczna o szerokości 5 metrów, z systemem odwodnienia. Jeszcze przed przekazaniem placu budowy na temat projektu przebudowy drogi dyskutowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, radny z Osin Mieczysław Strycharski oraz Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji urzędu Gminy w Mircu.

Powrót do góry