Projekt rozbudowy drogi Mirzec-Czerwona- Tychów Nowy - Gmina Mirzec

Pierwszy krok do rozbudowy drogi Mirzec-Czerwona – Tychów Nowy został wykonany.

W poniedziałek 4 kwietnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z firmą Tak Tadeusz Serafin i Hanna Karpińska-Serafin na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi gminnej Mirzec-Czerwona – Tychów Nowy. Do 15 grudnia 2022 roku ma powstać projekt drogi o długości około 1200 metrów. Planowana szerokość nawierzchni bitumicznej nowej drogi powinna wynosić 3,5 metra wraz z ”mijankami” oraz poboczem o szerokości 0,75 metra z kruszywa, rowem odwadniającym i zjazdami z kruszywa na poszczególne posesje. Gmina Mirzec za wykonanie prac zapłaci wykonawcy 80 565 złotych.

Powrót do góry