Program wsparcia stowarzyszeń "Szychta" - Gmina Mirzec

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” prowadzi program wsparcia zatytułowany “Szychta” adresowany m.in. do stowarzyszeń, fundacji oraz OSP.

Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji niekomercyjnej i mającej zdolność prawną (np. fundacji, stowarzyszenia itp.) Dofinansowanie można uzyskać na działania w ramach następujących obszarów:
* rozwój społeczności lokalnych
* ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
* bezpieczeństwo
* pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy fundacji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce – do 18 listopada 2021 r.
Regulamin i inne informacje na są na stronie: www.fundacjakaganek.pl

Kontakt i więcej informacji: fundacja@sksmkielce.pl, tel. 724 660 034.

Powrót do góry