Prace idą pełną parą. Ruszyła rewitalizacja Mirca - Gmina Mirzec

Postępy na placu budowy największej inwestycji w historii Mirca oceniali w piątek 20 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz poseł Krzysztof Lipiec. W konferencji wziął udział także Hubert Olejarz, właściciel firmy Freedom ze Skarżyska-Kamiennej.

Na placu za przedszkolem w Mircu trwają intensywne prace ziemne przy budowie zbiornika wodnego. Gotowe są także fundamenty pod budynek edukacyjno- kawiarniany. Finalny zakres inwestycji jest znacznie większy. Obejmuje między innymi budowę zbiornika rekreacyjnego ze stawem kąpielowym i plażą, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, budowę sali widowiskowej przy przedszkolu w Mircu, budowę szaletów publicznych, zagospodarowanie terenu przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej, budowę Miejsca Obsługi Rowerzystów, parkingu. Wartość prac budowlanych to blisko 20 milionów złotych finansowanych w 95% ze środków pozyskanych spoza budżetu Gminy Mirzec. Wkład własny gminy do tych prac to kwota około 900 tysięcy złotych.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podczas spotkania z dziennikarzami podziękował posłowi Krzysztofowi Lipcowi za pomoc podczas pozyskiwania pieniędzy na inwestycje. W ubiegłym roku do gminy Mirzec z różnych źródeł trafiło około 33 milionów złotych. Bez funduszy zewnętrznych realizacja wielu inwestycji, w tym rewitalizacja Mirca, byłaby niemożliwa.

Poseł Krzysztof Lipiec podkreślił, że dobrze zarządzana gmina Mirzec jest liderem w pozyskiwaniu rządowego wsparcia. Gmina aktywnie ubiega się o pieniądze na inwestycje służące mieszkańcom w zakresie infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, rozwoju edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i innych dziedzinach życia.

znaczki-unijne

Powrót do góry