Powrót do zdrowia – powrót do pracy - Gmina Mirzec

Do 30 kwietnia 2023 r. można składać zgłoszenia do udziału w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mającego na celu pomoc w powrocie do pracy osobom po wypadkach i chorobach.

Projekt ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany jest do osób po udarach, po wylewach, cukrzycy oraz wypadkach komunikacyjnych. Od grudnia ubiegłego roku ruszył także nabór do dwóch Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej dedykowanych osobom po kryzysach psychicznych. Czas rehabilitacji trwa w tym przypadku 4 miesiące. Po zakończeniu projektu uczestnicy odbywają 4-tygodniowe praktyki przed podjęciem zatrudnienia.

Warto podkreślić unikatowe podejście do rehabilitacji w tym programie. Jednocześnie odbywa się rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna i medyczna. Brak jest narzuconego z góry katalogu szkoleń. Każda osoba jest traktowana indywidualnie i wspólnie ze specjalistami decyduje o swojej ścieżce.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację. Bezpłatna oferta PFRON realizowana jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej osoby będą przebywać w Ośrodku, gdzie zapewnione zostanie zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Zaplanowany czas udziału w programie to od 4 do 6 miesięcy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Uczestnicy programu znajdą nowy zawód dostosowany do swoich obecnych możliwości zdrowotnych i polepszą swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże znaleźć pracę. Warunkiem sukcesu jest aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów.

Kontakt: kielce@pfron.org.pl, tel. 41 230 97 00.

Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony PFRON

Powrót do góry