Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z organizatorami zaprasza do uczestnictwa w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych.

Impreza odbędzie się w sobotę 31 lipca na placu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie. Początek przeglądu o godzinie 17.00.

Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej, Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec, radni z Małyszyna, sołtys i rada sołecka z Małyszyna oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Małyszyna.

plakat-Małyszyn

Powrót do góry