Powiatowe ćwiczenia obronne Mirzec 2022 - Gmina Mirzec

Doskonalenie współdziałania jednostek samorządowych było głównym celem powiatowych ćwiczeń obronnych zorganizowanych w powiecie starachowickim pod koniec września.

Pracownicy Urzędu Gminy w Mircu oraz jednostek jej podległych, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce i policjanci z Posterunku Policji w Mircu ćwiczyli zgrywanie współdziałania jednostek samorządowych w zakresie realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnej powiatu i gmin w warunkach zagrożenia militarnego.

Koordynacją wykonywania zadań napływających z powiatu kierował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W początkowej fazie ćwiczenia rozwinięto obsadę stałego dyżuru do realizacji zadań, co zapewniło ciągłość przyjmowania i przekazywania zadań oraz obiegu informacji. Następnie powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który w późniejszych działaniach przeszedł na Stanowisko Kierowania Wójta. Działania te umożliwiły sprawne wypracowywanie decyzji i przekazywania zadań do realizacji przez podległe jednostki organizacyjne, gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, przy współpracy z funkcjonariuszami z Posterunku Policji w Mircu.

W celu powołania żołnierzy rezerwy z obszaru gminy do natychmiastowego stawiennictwa uruchomiono Akcję Kurierską Administracji Publicznej, podczas której doskonalono w praktyce czynności kurierów polegające na wyjściu na wyznaczone trasy we współdziałaniu z policją i sołtysami.

W związku z otrzymanym sygnałem o podłożonej paczce z materiałami wybuchowymi w Urzędzie Gminy wójt podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji wszystkich osób przebywających w obiekcie oraz zawiadomienie Posterunku Policji w Mircu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce. Przebiegiem ewakuacji kierował wójt Mirosław Seweryn. Działania przebiegały sprawnie i szybko, zgodnie z przyjętymi procedurami. Zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte.  

W ćwiczeniu uczestniczyło 55 osób: pracownicy Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za wysoki poziom działań pracownikom podziękował wójt gminy Mirosław Seweryn.

Powrót do góry