Postępy prac przy rewitalizacji Mirca - Gmina Mirzec

Po pięciu miesiącach od przejęcia placu budowy przez skarżyską firmę Freedom widać postępy prac przy budowie obiektów zaplanowanych w ramach rewitalizacji Mirca.

Doskonale widoczne są już zarysy zbiornika wodnego i stawu kąpielowego, które powstają na działce w sąsiedztwie Przedszkola Publicznego w Mircu, Ośrodka Zdrowia oraz orlika. Nadal trwają prace ziemne, ale jednocześnie prowadzone są kolejne inwestycje wchodzące w skład rewitalizacji. Szybko powstaje budynek edukacyjno- kawiarniany zlokalizowany w sąsiedztwie zbiornika. Po rozbiórce starych budynków w sąsiedztwie świetlisty sołeckiej i biblioteki w Mircu przygotowane jest miejsce pod budowę szaletu publicznego. Zakończyły się prace przy budowie brakującego 123 metrowego odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 w sąsiedztwie rewitalizowanego terenu. Na działce, na której znajduje się przedszkole rozpoczęła się budowa sali widowiskowej wraz z łącznikiem i instalacją fotowoltaiczną, która będzie służyć przedszkolakom, ich wychowawcom do organizacji zajęć edukacyjnych. W sali tej będą także mogły odbywać się spotkania z rodzicami i dziadkami z okazji przedszkolnych uroczystości.

Prace, które kosztują 19.794.865,22 złote, mają zakończyć się jesienią przyszłego roku. Do tego czasu nad zbiornikiem wodnym powstanie plaża oraz boisko do piłki siatkowej, a na cyplu za Ośrodkiem Zdrowia wiata grillowa i wiata na sprzęt pływający. W sąsiedztwie zbiornika wodnego na nasypie ziemnym wybudowany zostanie taras widokowy oraz ścianka wspinaczkowa. Wokół zbiornika będzie można spacerować oraz jeździć rowerem po specjalnie przygotowanych ścieżkach. Atrakcją dla dzieci będą plac zabaw z urządzeniami linowymi, skate park i tyrolka. Dla osób dorosłych przeznaczone będą siłownia zewnętrzna oraz ścieżka zdrowia. Dla potrzeb rowerzystów wybudowane będzie Miejsce Obsługi Rowerzystów. Powstanie też parking dla samochodów osobowych. Teren wokół zbiornika zostanie zagospodarowany w estetyczny sposób. Zamontowane zostanie oświetlenie parkowe LED, monitoring, ławeczki parkowe, witacz, globus, zasadzone zostaną rośliny, urządzone będą łąki kwietne. W centrum Mirca wykonany zostanie remont elewacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu, powstaną wiaty handlowe, odnowiony i oświetlony zostanie teren wokół pomnika Ofiar II Wojny Światowej.

Inwestycja wykonywana jest z udziałem funduszy zewnętrznych, które Gmina Mirzec pozyskała w ostatnich latach. Są to:

– 4 145 406 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

– 12 750 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

– 2 000 000 złotych dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna kwota dofinansowania to 18 895 406 złotych.

Znaczki-EFRR

Powrót do góry