Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - Gmina Mirzec

Określenie dodatkowych zadań dla jednostek OSP w okresie pandemii i niesienie pomocy osobom w szczególnych potrzebach było jednym z tematów posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Posiedzenie odbyło się 21 marca. Tematyka spotkania obejmowała także podsumowanie działalności gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020r., przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych oraz obowiązki stowarzyszeń w zakresie sprawozdawczości. Zebraniu przewodniczył prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Tadeusz Sobczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, członkowie Zarządu jednostek OSP i Inspektor ds. obronnych urzędu gminy odpowiedzialny za koordynowanie działalności jednostek.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podsumował spotkanie, przedstawił zadania inwestycyjne w gminie zaplanowane na 2021r. oraz podziękował druhom ochotnikom za dotychczasowe działania na rzecz mieszkańców gminy.

Powrót do góry