Porady prawne w formie zdalnej - Gmina Mirzec

Od 27 stycznia do 28 lutego nieodpłatne porady prawne będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2022 Starosty Starachowickiego z dnia 25.01.2022 r. od 27 stycznia 2022 r. (czwartek) do 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Starachowickiego. W celu umówienia się na poradę zdalną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego należy:

1) zadzwonić pod numer telefonu (0-41) 276-09-19, lub

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl

3) oraz za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Powrót do góry