Poradnia Kardiologiczna w Mircu z kontraktem NFZ! - Gmina Mirzec

Bardzo dobra informacja dla pacjentów leczących się kardiologicznie. Poradnia Kardiologiczna w Mircu od 1 marca posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Już można zapisywać się na wizyty.

Dobrą informację podczas spotkania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu przekazała dyrektor placówki Anna Rokita. Utworzenie poradni kardiologicznej to zwieńczenie starań wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna i dyrekcji Ośrodka Zdrowia mających na celu rozszerzenie oferty leczniczej dla pacjentów. W posiedzeniu Rady Społecznej, które odbyło się w środę 8 marca pod przewodnictwem wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna uczestniczyły radne Anna Kawalec, Sylwia Błach, Agnieszka Idzik-Napiórkowska oraz Karolina Nosowicz-Kijewska kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego. Ośrodek Zdrowia reprezentowały dyrektor Anna Rokita i główna księgowa Edyta Bąk.

Kontrakt na kwotę 204 254,26 złotych dla Poradni Kardiologicznej obowiązuje od 1 marca do końca roku. Co ważne wypłaty za nadwykonania są gwarantowane. Pacjentów w poradni Kardiologicznej przyjmuje doktor Maria Palińska, doświadczony kardiolog. Dziennie będzie przyjmowanych 12 pacjentów, a po 12.30 doktor będzie wykonywać badania specjalistyczne- echo serca. Już zostały uruchomione zapisy. Aby zostać pacjentem Poradni Kardiologicznej w Mircu należy posiadać kod skierowania wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Telefon do poradni kardiologicznej 574-753-885.

Dyrektor Anna Rokita przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki za 2023 rok. Ośrodek Zdrowia w ciągu dwunastu miesięcy 2022 roku wypracował zysk w wysokości 138 370 złotych. Na koniec grudnia placówka nie miała żadnych zobowiązań i należności wymagalnych. Na dobry wynik finansowy wpływ miała wyplata przez NFZ wszystkich nadwykonań za 2022 rok. Pieniądze pozwolą w części sfinansować koszty, które pojawiły się w 2023 roku. W 2022 roku w ośrodku i jego otoczeniu wykonany został szereg inwestycji. Z budżetu placówki wyremontowane zostały schody wejściowe, wykonano oświetlenie nowego parkingu, wymieniono istniejące oświetlenie na ledowe, wymieniono zegar serujący oświetleniem, zakupiono wagę dla niemowląt, klimatyzator do gabinetu lekarskiego oraz wyposażenie do gabinetu lekarskiego (meble, fotel, zestaw komputerowy z drukarką).

Znaczące inwestycje za kwotę ponad 370 000 złotych przeprowadziła też Gmina Mirzec. Były to: budowa parkingu dla pacjentów i wyposażenie gabinetu kardiologicznego. Gmina przekazała także dotację na wymianę pieca gazowego.

Dyrektor Anna Rokita przedstawiła plany działalności na 2023 rok. Są to zakup drukarki laserowej, wyposażenie jednego gabinetu lekarskiego, malowanie jednego z gabinetów a także zakup aparatu USG i zakup profesjonalnego defibrylatora. Pani dyrektor zwróciła się z prośbą do wójta Mirosława Seweryna o finansowe wsparcie zakupu sprzętu medycznego.

Wójt Mirosław Seweryn pogratulował dyrektor Annie Rokicie dobrego wyniku finansowego, sprawnie przeprowadzonych zmian organizacyjnych, zatrudnienia nowych lekarzy oraz uzyskania kontraktu dla Poradni Kardiologicznej. Warto dodać, że Ośrodek Zdrowia i Ośrodek Rehabilitacji Ambulatoryjnej otrzymały pozytywne oceny w anonimowych ankietach przeprowadzonych wśród pacjentów, co jest potwierdzeniem że wprowadzane zmiany idą w dobrym kierunku i zyskują aprobatę pacjentów.

Powrót do góry