Ponad 7,5 miliona złotych na drogi w gminie Mirzec - Gmina Mirzec

Droga Trębowiec Duży - Trębowiec Mały, skrzyżowanie

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Mirzec. Do dofinasowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2024 na trzy drogi w gminie Mirzec otrzymaliśmy 7 569 742 złote.

Do dofinansowania zakwalifikowano remont dwóch dróg gminnych oraz przebudowę drogi powiatowej w Gadce.

Gmina Mirzec otrzymała dofinasowanie na remont drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona- Trębowiec Mały – Trębowiec Duży (I etap) w kwocie 2 856 182 złote, co stanowi 80% planowanych nakładów finansowych na kwotę 3 570 228,02 złote. Planowany wkład własny gminy Mirzec to 714 046,02 złotych. Projekt zakłada remont 1247 metrów drogi. Planowany zakres prac to sfrezowanie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, częściowa wymiana podbudowy, wykonanie nakładki asfaltowej, odtworzenie poboczy z kruszywa naturalnego, wymiana rur w uszkodzonych przepustach, wykonanie oznakowania.

Drugim zadaniem, które uzyskało dofinasowanie, jest remont drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Majorat. Projekt zakłada remont 1374 metrów drogi. Planowany zakres prac to sfrezowanie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, częściowa wymiana podbudowy, wykonanie nakładki asfaltowej, odtworzenie poboczy z kruszywa naturalnego, wymiana rur w uszkodzonych przepustach, wykonanie oznakowania. Planowane nakłady finansowe 3 486 950,71 złotych przy dofinasowaniu 2 789 560,00 złotych (80% planowanych kosztów całkowitych) i wkładzie własnym gminy w wysokości 697 390,71 złotych.

Dofinasowanie uzyskał także projekt złożony przez Powiat Starachowicki na przebudowę drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna – Mirzec w Gadce. O przebudowę zabiegała Gmina Mirzec, która sfinansowała wykonanie projektu przebudowy. Przebudowane ma zostać odwodnienie oraz chodnik dla pieszych na odcinku od drogi prowadzącej od Jagodnego do posesji nr 163. Powiat otrzymał 1 924 000 złotych dofinasowania (80% planowanych kosztów całkowitych) przy założeniu, że przebudowa drogi będzie kosztować 2 405 000 złotych. Całość wkładu własnego do inwestycji w wysokości 481 000 złotych sfinansuje gmina Mirzec.

Zobacz zdjęcia miejsc, gdzie zostaną przeprowadzone inwestycje

projekty-krajowe

Powrót do góry