Ponad 12,5 miliona na rewitalizację Mirca! - Gmina Mirzec

Bardzo dobre wiadomości z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Mirzec otrzymała 12 750 000 złotych na drugi etap rewitalizacji Mirca.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na „Zintegrowaną rewitalizację centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworzący strefy turystyki, relaksu i aktywności”.

– Chciałbym w imieniu mieszkańców gminy Mirzec podziękować panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi za pomoc w pozyskaniu tak dużego dofinasowania. Bez tego wsparcia realizacja inwestycji byłaby niemożliwa – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Drugi etap rewitalizacji zakłada między innymi: budowę zbiornika wodnego rekreacyjno-wypoczynkowego o powierzchni hektara na działce w sąsiedztwie Przedszkola Publicznego w Mircu oraz utworzenie wokół zbiornika strefy rekreacyjnej, składającej się m.in. z: siłowni plenerowej, ścieżki zdrowia, wiaty biesiadnej z tarasem widokowym za Ośrodkiem Zdrowia w Mircu, linowego parku zabaw dla dzieci, skateparku, ścianki wspinaczkowej, chodników dla pieszych oraz parkingu. W centrum Mirca planowana jest zmiana elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów, renowacja terenu w sąsiedztwie pomnika ofiar II Wojny Światowej oraz budowa szaletu publicznego.

Warto dodać, że dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego to kolejne zewnętrzne pieniądze na rewitalizację Mirca. Gmina Mirzec otrzymała 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

rewitalizacja-skonwertowany

Powrót do góry