Policjanci z Mirca mają nowy posterunek - Gmina Mirzec

Nowy budynek przekazano podczas uroczystego apelu, który odbył się przed siedzibą posterunku w Mircu w piątek 25 marca.

W uroczystości udział wzięli inspektor dr Agata Malasińska – Nagórny, zastępca komendanta wojewódzkiego policji, podinspektor Paweł Szczepaniak komendant powiatowy policji w Starachowicach, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza.

Podinspektor Paweł Szczepaniak komendant powiatowy policji w Starachowicach złożył meldunek inspektor dr Agacie Malasińskiej – Nagórny, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji.

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji Agata Malasińska – Nagórny przypomniała starania gminy Mirzec oraz policjantów podejmowane od wielu lat w celu reaktywacji zlikwidowanego w 2012 roku posterunku policji. W 2016 roku udało się przywrócić posterunek, którego siedzibę zlokalizowano w budynku Urzędu Gminy w Mircu. Jednocześnie trwały starania o budowę nowego posterunku. Należy podkreślić, że teren pod budowę przekazała Gmina Mirzec. Zastępca komendanta wojewódzkiego Agata Malasińska – Nagórny przekazała klucze go posterunku kierownikowi placówki aspirantowi sztabowemu Ryszardowi Błachowi.

Nowego posterunku pogratulował policjantom wojewoda Zbigniew Koniusz. Poseł Krzysztof Lipiec podkreślił, że nowy posterunek powstał w dużej mierze dzięki przychylności i zaangażowaniu władz gminy Mirzec. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn pogratulował policjantom nowej siedziby i dodał, że liczy na kontynuację dobrej współpracy z funkcjonariuszami.

Posterunek poświęcił kapelan starachowickich policjantów ksiądz Andrzej Kania. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości goście mieli okazję zwiedzić nowoczesny i funkcjonalny budynek nowego posterunku.

Powrót do góry