Podsumowanie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec w dniu 31.05.2023r. zakończyła preferencyjną sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych.

Do realizacji preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych Gmina Mirzec przystąpiła w dniu 04.11.2022r., a następnie w dniu 22.11.2023r. zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą. Dostawy węgla do Gminy Mirzec rozpoczęły się 5 grudnia 2022r., a zakończyły 28 kwietnia 2023r. W tym okresie Gmina Mirzec sprowadziła na teren składów dystrybuujących 1969,04 ton węgla. W ramach preferencyjnej sprzedaży zostało zrealizowanych 1301 wniosków złożonych przez mieszkańców. Węgiel pochodził z kopalni KWK Staszic, KWK Piast-Ziemowit Ruch Wola, KWK Row Ruch Rydłutowy, KWK Row Ruch Marcel oraz KWK Row Ruch Jankowice. Cena węgla przez cały okres realizacji sprzedaży wynosiła 1750zł brutto za 1 tonę i była najniższa w powiecie starachowickim. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o preferencyjny zakup węgla, byli informowani telefonicznie o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Gminy w celu odbioru faktury za zakup, a następnie po jej opłaceniu otrzymywali telefonicznie informację ze składu węgla o miejscu  i terminie odbioru.Dystrybucja węgla prowadzona była w dwóch punktach na terenie gminy tj.:

– skład węgla Mirzec-Podborki 36,  Anna Seweryn-Keller

– skład węgla Osiny-Majorat 10,  Łukasz Celuch

Mieszkańcy, którzy nie posiadali środka transportu, aby przewieźć węgiel z punktu dystrybucji do miejsca zamieszkania, mieli możliwość skorzystania z transportu udostępnionego przez punkty dystrybucyjne.

Powrót do góry