Po 300+ do ZUS - Gmina Mirzec

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał ZUS. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu nie będzie już  realizował tego zadania. Dlatego  prosimy wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków kierować do ZUS.

Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest od 2018 roku. Do tej pory obsługą tego programu w Mircu, zwyczajowo nazywanego 300+, zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można było składać zarówno przez Internet, jak i osobiście. Każdego roku pracownicy GOPS  przyjmowali i rozpatrywali ok. 700 wniosków. Od tego roku realizacja zadań związanych ze świadczeniem „Dobry start” została przekazana do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:
-wnioski będzie można składać wyłącznie przez Internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana);
-wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Jak składać wnioski?

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:
– przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia;
– przez bankowość elektroniczną;
– przez portal PUE ZUS.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powrót do góry