"Piękny dzień, święty dzień". Obchody stulecia powstania Szkoły Podstawowej im. Janiny Bonio w Trębowcu - Gmina Mirzec

Gdy w 1951 r. dziewiętnastoletnia młoda nauczycielka Janina Adamczyk wysiada na przystanku w Trębowcu ponad 200 km od rodzinnego domu, nikt nie przypuszcza, że na wsi pojawiła się osoba, która na trwałe zapisze się w historii miejscowości i 70 lat później jako dystyngowana, elegancka starsza pani, już jako Janina Bonio, zostanie patronką szkoły, jaką wspólnie z trębowianami wybuduje pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku.

Obchody stulecia rozpoczęła o godzinie 11.00 msza święta odprawiona w mirzeckim kościele przez księdza kanonika Daniela Kobierskiego. On też wygłosił kazanie i poświęcił sztandar szkoły. Poczet sztandarowy tworzyli: Stefan Dzik, Bożenna Rosińska i Stanisław Seweryn. W liturgii aktywny udział wzięli lektorzy Jakub Rosiński oraz Anna Rosińska i ministranci ze szkoły w Trębowcu. Na mszę przybyli mieszkańcy wsi, uczniowie, nauczyciele, patronka placówki Janina Bonio z rodziną oraz władze gminy: wójt Mirosław Seweryn z małżonką, przewodniczący rady Jan Zawisza, wiceprzewodnicząca Agnieszka Idzik-Napiórkowska, radni a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej w Trębowcu.
Dyrektor Krystyna Tomkowska powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: wieloletnia dyrektor szkoły Janina Bonio z córką Jolantą, wnukiem Sebastianem i jego żoną Magdaleną oraz prawnuczkiem Nikodemem, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z żoną,  poseł Krzysztof Lipiec z dyrektor biura poselskiego Małgorzatą Pruś, ksiądz kanonik proboszcz Daniel Kobierski, sekretarz gminy Anna Piątek, przewodniczący rady gminy Jan Zawisza, wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Idzik-Napiórkowska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, wizytator Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Kielcach Marzena Zajączkowska, kierownik CUW w Mircu Agata Mundzik z pracownikami, kierownik GOPS w Mircu Grażyna Potrzeszcz, dyrektor BiOKGM w Mircu Dorota Tomaszewska, była dyrektor szkoły w Trębowcu (2002-2014) Beata Witkowska, wąchocki cysters brat Albert, radni gminni i powiatowi, członkowie Rady Sołeckiej Trębowca z sołtysem Stanisławem Sewerynem oraz członkowie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Trębowcu z przewodniczącą Eweliną Rułką, strażacy z prezesem OSP w Trębowcu Sławomirem Paszkowskim, członkinie miejscowego KGW z przewodniczącą Bożenną Rosińską, dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele emerytowani i pracownicy obsługi, uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły w Trębowcu oraz mieszkańcy wsi.

Po oficjalnych powitaniach prowadzenie obchodów przejęli Katarzyna Niewczas i Piotr Wypych. Przedstawili oni krótką biografię i dokonania patronki oraz omówili wygląd sztandaru szkoły, na którym widnieje podobizna Janiny Bonio. Sztandar powstał wg projektu nauczycieli szkoły i rady sołeckiej ze składek mieszkańców wsi. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, po czym absolwenci szkoły przekazali sztandar dyrektor Krystynie Tomkowskiej i uczniom: Marii Boderze, Karolinie Kaludze i Filipowi Rosińskiemu. Uczniowie szkoły złożyli przed sztandarem ślubowanie, a przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza odczytał uchwałę Rady Gminy w Mircu, na podstawie której nadano szkole imię.

Po przewodniczącym głos zabrała Janina Bonio – patron szkoły:
„Do Trębowca przybyłam po ukończeniu liceum i kursu pedagogicznego w 1951 r. z nakazem pracy. Gdy wysiadłam z autobusu, byłam przerażona. Wieś była bardzo uboga, pokryta strzechami. Wiodła przez nią piaszczysta droga. To był inny świat, inna rzeczywistość. Przybyłam tu na chwilę, a zostałam na całe życie. Człowiek jest tyle wart, ile zostawia dla innych, dlatego od samego początku pobytu w Trębowcu pracowaliśmy z mieszkańcami wsi nad umacnianiem tutejszej oświaty. Chciałam po sobie coś zostawić. Myślę, że jesteście zadowoleni, radośni i życzliwi dla dokonań waszych poprzedników, dla tego, co po sobie zostawili. Chciałam wam przekazać kilka prawd. Po pierwsze: trzeba wierzyć w siebie i ludzką moc. Aby to osiągnąć, musi się człowiek w słabości doskonalić. Musi radzić sobie z wszystkimi trudnościami, jakie spotyka na swej drodze i tym samym się wzmacniać, by nabrać mocy do działania. Po drugie: słabość należy przekuwać w siłę. Ja tę ścieżkę w Trębowcu przeszłam. Po trzecie: życzę uczniom i rodzicom wszelkiej pomyślności i działania na korzyść tej szkoły. Tego, by umacniała się więź łącząca szkołę ze wsią, by szkoła była żywotna, pełna uczniów, radosna i samodzielna, silna siłą swych uczniów. Brońmy honoru szkoły !
Przeżywamy dziś piękny dzień, święty dzień. Jestem zachwycona, że mogę być na tej uroczystości, że moje życie zostało przez państwa docenione. Dziękuję za to organizatorom jubileuszu, mieszkańcom wsi i władzom. Dziękuję nauczycielom za ich pracę z młodzieżą, spośród której wiele osób zrobiło lub zrobi karierę, będzie dobrymi ludźmi. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali.”
Patronka zwróciła się również bezpośrednio do wójta Mirosława Seweryna, wspominając go jako niezwykle utalentowanego ucznia, który już w szkole podstawowej przejawiał cechy wskazujące na to, że daleko w życiu zajdzie. Życzyła mu, aby swą pracą na rzecz gminy przyczyniał się do jej dalszego rozwoju, “co widać na każdym kroku” – zakończyła.

Następnym przemawiającym był wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, absolwent Szkoły Podstawowej w Trębowcu. W bardzo emocjonalnym, zawierającym osobiste wątki, wystąpieniu podziękował Janinie Bonio za wkład w rozwój szkoły i wsi. Powiedział m.in.:
„Niezwykle rzadkim wydarzeniem jest to, czego doświadczamy dziś w Trębowcu. Oto szkoła kończy 100 lat, otrzymuje sztandar oraz imię żyjącego patrona. Te trzy niezwykle ważne dla wsi wydarzenia świadczą o tym, jak wielkich dzieł dokonała pani Janina Bonio, jak bardzo potrzebna jest w Trębowcu szkoła. Dziękuję pani za wszystko jako uczeń tej szkoły, który przeprasza przy okazji za swoją i swoich kolegów rozbrykaną młodość, która niejednokrotnie dostarczała nauczycielom trosk. Łzy cisną się do oczu, gdy słyszy się z pani ust, że przyjechała pani do Trębowca na chwilę, a została na zawsze. Dziękuję pani za to w imieniu swoim, mieszkańców Trębowca, Rady Gminy w Mircu oraz wszystkich zgromadzonych tu osób.”
Wójt Mirosław Seweryn przekazał Janinie Bonio z okazji tego szczególnego wydarzenia obraz autorstwa Anny Kawalec przedstawiający budynek szkoły, aby przypominał jej lata spędzone w Trębowcu.
Szkoła też otrzymała upominek. Wójt Mirosław Seweryn z przewodniczącym Janem Zawiszą przekazali na ręce dyrektor szkoły okazały pakunek, o którym wieść szkolna niosła, że zawiera bramki do piłki ręcznej i nożnej, jakie mają stanąć na szkolnym boisku oddanym do użytku dwa tygodnie temu.
„Istniały obawy, że szkoła w Trębowcu przestanie istnieć. Jak widać wszystko to okazało się jedynie plotką. Szkoła istnieje i ma się coraz lepiej. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a szczególnie Radzie Gminy w Mircu. Mimo że gmina Mirzec nie jest zasobna w dochody, to funkcjonuje w niej 8 szkół na 8 tys. mieszkańców. Nigdy nie słyszałem ze strony przewodniczącego Rady Gminy w Mircu, że jakąś szkołę należy zlikwidować. Jest odwrotnie. Rada wspomaga mnie we wszystkich działaniach na rzecz rozwoju oświaty w gminie. Przykładem tych działań jest m.in. szkoła w Trębowcu: termomodernizacja, nowa pracownia komputerowa, nowoczesne boisko to jedne z oznak rozwoju placówki, za co dziękuję Radzie Gminy w Mircu i posłowi Krzysztofowi Lipcowi, za jego codzienne wsparcie naszych starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo bez tego wsparcia nie byłyby możliwe inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie na terenie sołectwa Trębowiec i na terenie gminy. Dziękuję również Radzie Sołeckiej Trębowca i miejscowej społeczności za ufundowanie pięknego sztandaru szkoły z podobizną patronki Janiny Bonio. Dziękuję również wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości: pani dyrektor Krystynie Tomkowskiej, nauczycielom, radzie rodziców, ochotniczej straży pożarnej, miejscowemu kołu gospodyń wiejskich, radzie sołeckiej oraz każdemu, kto przyczynił się do uświetnienia jubileuszu. W szkole w Trębowcu istnieje miła, rodzinna atmosfera, dzięki czemu każdy tu chętnie przyjeżdża. Deklaruję, że z Radą Gminy w Mircu będziemy dokładać wszelkich starań, by oświatę w gminie rozwijać” – zakończył swe wystąpienie wójt Mirosław Seweryn. Wójt nie zapomniał również o swoich dawnych kolegach i koleżankach ze szkolnych lat i emerytowanych nauczycielkach. Tym ostatnim wręczył kwiaty i słowne podziękowania.

Po wójcie głos zabrał Jan Zawisza. Gratulował jubileuszu społeczności szkolnej, podkreślał przychylność rady gminy i rządu, reprezentowanego na uroczystości przez posła Lipca, dla rozwoju oświaty. Zwrócił się z podziękowaniami do Janiny Bonio, podkreślając jej propaństwową postawę w trudnych czasach komunizmu.

Za prezenty podziękowała przedstawicielom władz dyrektor Krystyna Tomkowska.
„Dziękuję szczególnie gospodarzowi gminy, dziękuję za umiejętność słuchania mieszkańców, za co pana wszyscy szanujemy. Jest to rzadki dar, który pana charakteryzuje, za co składam panu wyrazy wdzięczności” – powiedziała dyrektor.

Następnie wraz z przedstawicielką młodzieży Amelią Garbalą i przedstawicielem rodziców Łukaszem Działakiem dyrektor szkoły złożyła podziękowanie patronce Janinie Bonio za to, że zawsze pamiętała o dzieciach, miejscowej społeczności i dobrym imieniu szkoły. Na ręce Janiny Bonio delegacja szkolnej braci wręczyła „Drzewko Szczęścia”, za co patronka odwdzięczyła się dużymi koszami słodyczy.

Z podziękowaniami pośpieszył do swojej nauczycielki także sołtys i zarazem radny wsi Stanisław Seweryn, który w krótkim wystąpieniu zwrócił się również do rodziców, aby nie posyłali dzieci do innych szkół podstawowych, skoro mają dobrze wyposażoną placówkę. Kończąc, nawiązał do słów znajdujących się na sztandarze: „Kochani rodzice. Gdzie jest Bóg, gdzie jest honor, gdzie ojczyzna ?”

Po sołtysie w płomiennym wystąpieniu stanął przed Janiną Bonio i zgromadzonymi poseł Lipiec.
„Szanowna patronko szkoły, jesteśmy zaszczyceni, że gromadzi się dzisiaj wokół ciebie cała społeczność wsi i szkoły. To rzadka okazja, by osoba żyjąca otrzymywała godność bycia patronem szkoły. To szczególny zaszczyt i wyróżnienie. Podejrzewam, że nikomu z nas nie będzie dane więcej oglądać takiej chwili. Dziękuję pani Janinie za cały trud włożony w rozwój szkoły. Placówka w Trębowcu jest równolatką naszej niepodległości. Walczyło o nią wielu mieszkańców gminy, którzy rok po wojnie wzięli się za budowę szkoły, za niesienie kaganka oświaty na polską wieś. Wiejskie szkoły przeżywały nie tak dawno, bo w wolnej już Polsce, liczne trudności stojące na drodze ich rozwoju i dlatego należy oddać honor władzom gminy Mirzec, że nigdy nie została podniesiona ręka władzy na  gminne szkolnictwo. I stąd ogromna wdzięczność pod adresem pana wójta, jego poprzedników i pod adresem radnych” – powiedział m.in. poseł Krzysztof Lipiec. Jako prezent dla szkoły przekazał na ręce Krystyny Tomkowskiej książkę o malarstwie Leonarda da Vinci.

Następnie Janina Bonio wraz z dyrektor Krystyną Tomkowską odsłoniła dedykowaną jubileuszowi pamiątkową tablicę ufundowaną przez miejscową OSP, a poświęconą przez księdza kanonika Daniela Kobierskiego. Chwilę potem rozpoczęło się wbijanie symbolicznych gwoździ w pamiątkową tarczę. Akt ten jako pierwsza wykonała patronka. W tym samym czasie zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia ciekawej prezentacji multimedialnej „Ocalić od zapomnienia, czyli Trębowiec dawniej i dziś”.

Po gwoździach i prezentacji list gratulacyjny od marszałka Andrzeja Bętkowskiego odczytała zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, a podobny list od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika wizytator Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Kielcach Marzena Zajączkowska. Obydwie panie zachwyciły: placówka, organizacja wydarzenia i więzi istniejące w lokalnej wspólnocie wzmacniane przez szkołę.

Po części oficjalnej przed zgromadzonymi na uroczystości wystąpili uczniowie szkoły w niezwykle barwnym i bogatym programie. Młodzież zatańczyła poloneza, recytowała wiersze o rodzinnej wsi i szkole, tańczyła, zamieniła przez chwilę szkolny hol w baletową salę i przeniosła widzów do przedwojennej szkoły, w której posługiwano się piękną, rodzimą gwarą. Młodzi artyści nagrodzeni zostali rzęsistymi brawami podobnie jak ich starsze koleżanki z miejscowego KGW „Trębolanki”, które przy akompaniamencie kierownika artystycznego Piotra Gąsowskiego zaśpiewały wiązankę szkolnych i ludowych piosenek. Nie zabrakło miejsca na wspólny taniec radości: młodych aktorów, rodziców, nauczycieli, władz gminy i zaproszonych na rocznicę.

A potem… Potem na salę wjechał jubileuszowy tort, prowadzący uroczystość wyróżniali gości pamiątkowym wydawnictwem „Romantyczny bunt przekułam w pozytywistyczny czyn… Historia życia, pracy zawodowej i działalności społecznej Janiny Bonio – dyrektora Szkoły Podstawowej w Trębowcu w latach 1953-1989” ufundowanym przez nauczycieli, mieszkańców wsi oraz prezesa OSP w Trębowcu Sławomira Paszkowskiego z żoną. Patronka Janina Bonio podpisywała książki, które można było także nabyć, a wokół sztandaru robiono pamiątkowe zdjęcia.

Następnie zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, a dzieci i każdy z mieszkańców mógł skorzystać z przepysznych kiełbasek z grilla, bigosu, kawy, herbaty i całej gamy domowych ciast przygotowanych przez miejscowe gospodynie. Na szkolnym boisku bawiono się na festynie prowadzonym przez specjalistę od dobrej, rodzinnej zabawy.

Wielu z uczestników tego niezwykłego wydarzenia podkreślało, że z niecierpliwością wypatrują dwustulecia szkoły. Warto poczekać…

Komitet ds. organizacji 100-lecia szkoły
Krystyna Tomkowska – dyrektor szkoły
Łęcka Monika – nauczyciel
Stanisław Seweryn – radny i sołtys Trębowca
Bożenna Rosińska – przewodnicząca KGW „Trębolanki”
Sławomir Paszkowski – prezes OSP w Trębowcu
Ewelina Rułka – przewodnicząca rady rodziców
Monika Spadło – zastępca przewodniczącej rady rodziców
Ewelina Strycharska – skarbnik
Anna Rosińska – rodzic
Celina Garbala – rodzic
Katarzyna Sobczyk – rodzic
Łukasz Działak – rodzic.

W organizację uroczystości włączyli się wszyscy pracownicy szkoły i wielu anonimowych mieszkańców wsi.

„Misja szkoły nadal się spełnia… niech trwa…”

Janina Bonio – ur. 2 I 1932 r. w Kamieńczycach koło Kazimierzy Wielkiej, 1951-1989 nauczycielka w Trębowcu, od 1953 r. dyrektor placówki, inicjatorka budowy nowoczesnego budynku szkoły (1968-1970), od 9 X 2021 r. patron szkoły, pedagog o wielkim sercu.

Powrót do góry