Pamięci Żołnierzy Niezłomnych - Gmina Mirzec

Uroczysta akademia poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się w środę 1 marca w Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Tychowie Nowym.

Zaproszenie na gminne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych przyjęli Mirosław Seweryn wójt gminy Mirzec, Dariusz Dąbrowski wicestarosta starachowicki, Jakub Mularczyk pracownik Referatu Edukacji Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Sławomir Jama wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Jan Zawisza przewodniczący Rady Gminy w Mircu wraz z radnymi Anną Kawalec, Sylwią Błach, Sylwestrem Spadło, dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Mirzec, Dorota Tomaszewska dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec, Jadwiga Matysek sołtys Tychowa Nowego, członkowie zespołu „Tychowianie” z Tychowa Nowego, członkowie Rady Rodziców.

Zebrani odśpiewali hymn Rzeczpospolitej Polskiej po czym głos zabrała dyrektor szkoły Aneta Borowska, która przypomniała zebranym genezę obchodzonego od 2011 roku Dni Żołnierzy Wyklętych oraz przywitała gości. Uczniowie w przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem Anny Gralec, Ewy Derlatki i Damiana Szyszki przypomnieli losy żołnierzy wyklętych, o których pamięć władza komunistyczna usiłowała wymazać ze świadomości narodowej. Szczególnie dokładnie przedstawione zostały życiorysy rotmistrza Witolda Pileckiego oraz generała Augusta Fieldorfa „Nila”. Z koncertem pieśni patriotycznych wystąpili „Tychowianie”, którym z akompaniamentem towarzyszył Piotr Gąsowski instruktor muzyczny.

Głos zabrał Jakub Mularczyk przedstawiciel IPN w Kielcach, który przypomniał historię walki żołnierzy polskiego podziemia po II wojnie światowej z władzami komunistycznymi oraz prześladowań jakim poddani byli żołnierze i ich rodziny. O skazaniu żołnierzy niezłomnych na zapomnienie i rehabilitacji ich pamięci mówił wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Wójt Mirosław Seweryn podziękował społeczności Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym oraz członkom zespołu „Tychowianie” za przygotowanie uroczystości i przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach. Głos zabrali także przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza oraz wizytator Kuratorium Oświaty Sławomir Jama.

Powrót do góry