W listopadzie 2018 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przekazał na ręce  dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicji Raczyńskiej „Akt powierzenia opieki nad pomnikiem”.

Od tamtej pory społeczność szkoły systematycznie spotyka się pod obeliskiem nazwanym Pomnikiem Niepodległości, aby z refleksją i szacunkiem wspominać męstwo i odwagę pokoleń, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju.

W styczniu uczniowie i pracownicy szkoły pamiętają o powstańcach styczniowych z 1863 r. Pod koniec lutego wspominają i oddają hołd żołnierzom wyklętym. W marcu wracają wspomnieniami do powstania kościuszkowskiego. Kwiecień jest dla nich okazją upamiętnienia rocznicy chrztu Polski. W maju z wdzięcznością wracają do zakończenia II wojny światowej. W czerwcu oddają cześć uczestnikom powstania robotniczego w Poznaniu. W sierpniu o godzinie „W” minutą ciszy upamiętniają bohaterów powstania warszawskiego. 1 września wracają w myślach do wybuchu II wojny światowej. W październiku pamiętają o zakończeniu powstania warszawskiego. W listopadzie w sposób szczególny upamiętniają odzyskanie przez Polskę niepodległości, zaś w grudniu nie zapominają o wprowadzeniu stanu wojennego.

Opieka nad pomnikiem: składanie kwiatów, zapalanie zniczy, spotkania, rozmowy i refleksje są jednym ze sposobów rozwijania współczesnego patriotyzmu i pamięci o bohaterskich czynach. Działaniom podejmowanym przez uczniów, dyrektor szkoły, nauczycieli, pracowników oraz rodziców towarzyszą słowa Świętego Jan Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

O autorze

Exit mobile version