Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Mirzec - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Mirzec organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku.

Zarządzenie-8.2022

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-1_29-01-2020_13-01-49-6

Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_29-01-2020_13-01-06

UMOWA-O-REALIZACJE-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-3_29-01-2020_13-02-13-1

AKTUALIZACJA_KALKULACJI_PRZEWIDYWANYCH_KOSZTOW_30-01-2020_17-16-49

AKTUALIZACJA_PLANU_I_HARMONOGRAMU_30-01-2020_17-18-28

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-5_29-01-2020_13-02-24-4

Powrót do góry