Ostrożanka. Kolejny odcinek drogi do remontu - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na remont drogi wewnętrznej w Ostrożance

W tym roku wyremontowanych zostanie 140 metrów drogi wewnętrznej na granicy sołectw Ostrożanka i Małyszyn.

To kontynuacja prac rozpoczętych w zeszłym roku, kiedy wyremontowanych zostało 250 metrów drogi. Prace przeprowadzi firma Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas za kwotę 46 399 złotych. W czwartek 4 kwietnia zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek i skarbnik gminy Urszula Barszcz podpisały w obecności wójta gminy Mirosława Seweryna umowę z przedstawicielem firmy Jakubem Niewczasem.

Prace zostaną przeprowadzone przy udziale pieniędzy z Funduszu Sołeckiego. Planowane jest wykonanie drogi i poboczy z kruszywa o łącznej szerokości 3,5 metra. Wyremontowany odcinek poprawi komfort dojazdu do gruntów rolnych w sołectwach Ostrożanka i Małyszyn.

Powrót do góry