Ostatnie dni na złożenie wniosku o dodatek elektryczny - Gmina Mirzec

Do 1 lutego właściciele gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania domów mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewających się źródłami ogrzewania zasilanymi energią elektryczną, również pompami ciepła. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Więcej informacji, wzór wniosku i instrukcja jego wypełnienia na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Powrót do góry