Ostatnia sesja Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Wspólne zdjecie rady Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem po ostatniej sesji w kadencji 2018 - 2014

Podziękowania za wspólną pracę oraz podjęcie uchwał w sprawach bieżących – tak wyglądała ostatnia sesja Rady Gminy w Mircu w kadencji 2018 -2023.

Sesja odbyła się w środę 27 marca 2024 roku. Zgromadzonych radnych, wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, sekretarz Gminy Mirzec Annę Piątek, skarbnik Gminy Mirzec Urszulę Barszcz, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Starachowickiego Ryszarda Nowaka, sołtysów oraz kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy przywitał przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza.

Ważną częścią sesji było krótkie podsumowanie pracy Rady Gminy w Mircu w kadencji 2018 – 2024. Radni Rady Gminy w Mircu oraz wójt gminy Mirosław Seweryn otrzymali pamiątkowe grawertony z podziękowaniem za pracę na rzecz Gminy Mirzec i jej mieszkańców. Za doskonale układającą się współpracę, która przełożyła się na szereg inwestycji we wszystkich sołectwach radnym podziękował wójt gminy Mirosław Seweryn. Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza dziękował radnym, wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy za dobrze układającą się współpracę. Podziękowania przekazali także radni Piotr Kruk, Marian Stompor oraz Stanisław Seweryn, wieloletni radny z Trębowca, który zdecydował, że nie będzie kandydował do Rady Gminy w Mircu z kolejnych wyborach.

W imieniu kierowników referatów i pracowników głos zabrała sekretarz Gminy Mirzec Anna Piątek, która zaprezentowała odebraną we wtorek 26 marca statuetkę „Wzorowa Gmina”, otrzymaną za całokształt działań podejmowanych w gminie w kadencji 2018 -2024. W województwie świętokrzyskim wyróżniono w ten sposób tylko dziesięć gmin. Jak podkreśliła sekretarz Anna Piątek, jest to dowód sprawnej współpracy Rady Gminy w Mircu z władzami gminy.

Radni przyjęli informację o działalności i sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2021 – 2023, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2023 – 2028 oraz Strategię Terytorialną Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Podjęte zostały uchwały w sprawach zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024r., zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024 – 2029, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego, wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Mirzec-Majorat i przyłączenie do miejscowości Mirzec oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Galeria zdjęć z sesji

Powrót do góry