Ośrodek Zdrowia z dodatnim wynikiem finansowym - Gmina Mirzec

Posiedzenie Rady Społecznej PZOZ w Mircu

Dobra sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu. Bilans za 2023 rok zamknął się kwotą ponad 300 tysięcy złotych na plusie.

Sytuacja Ośrodka Zdrowia była tematem posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ Ośrodka Zdrowia, które odbyło się w czwartek 13 czerwca. Członkowie Rady Społecznej wybrali spośród swojego grona zastępcę przewodniczącego . Został nim Radosław Gralec.

Informacje na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok przedstawiły dyrektor placówki Anna Rokita i księgowa Edyta Bąk. Zeszłoroczny bilans placówki zamknął się zyskiem netto w wysokości 311 779 zł. To lepszy wynik niż za 2022 rok. Optymistycznie wygląda także bilans finansowy za cztery miesiące 2024 roku. SPZOZ do końca kwietnia 2024 roku wypracował zysk w wysokości 74 382 zł. W ubiegłym roku rozszerzony został zakres usług świadczonych przez placówkę. Od marca 2023 roku zaczęła działać Poradnia Kardiologiczna, do której zapisują się pacjenci spoza gminy Mirzec. Podobnie jest w przypadku Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej, gdzie gro pacjentów pochodzi spoza gminy Mirzec. W ośrodku działa poradnia ginekologiczna, gabinet stomatologiczny, laboratorium. Co ważne, nadwykonania wypracowane w 2023 roku zostały uwzględnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wypłacone. Do podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia zapisują się nowi pacjenci, co także ma wpływ na dobrą kondycję finansową, ponieważ za pacjentami POZ idą pieniądze z NFZ niezależnie od tego, czy ktoś korzysta z usług placowki.

Wypracowany w 2023 roku zysk został zagospodarowany. Udało się spłacić część kredytu (100 000 zł) zaciągniętego w 2018 roku na modernizację placówki w Mircu, dzięki czemu okres spłaty skrócił się o rok do 2026 roku. Zakupione zostało także wyposażenie medyczne i potrzebne urządzenia do Poradni Stomatologicznej, Poradni Kardiologicznej i Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Udało się także ponownie uzyskać kontrakt na stomatologię w Ośrodku Zdrowia w Jagodnem. W planach jest rozszerzenie usług Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej o gabinet na wizyty fizjoterapeutyczne oraz rehabilitację kardiologiczną.

Członkowie Rady Społecznej pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione informacje. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował dyrektor Annie Rokicie za solidną pracę, która przynosi wymierne efekty. SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu po raz pierwszy od wielu lat jest na wyraźnym plusie finansowym, przybyło lekarzy, zwiększyła się dostępność do porad lekarskich oraz innych usług medycznych a co za tym idzie zwiększa się liczba pacjentów zachęconych wysokim poziomem usługi krótkim czasem oczekiwania na wizytę w poradniach , do których w innych miejscach czeka się miesiącami. Dyrektor Anna Rokita i księgowa Edyta Bąk usłyszały także podziękowania od pozostałych członków Rady Społecznej.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry