Osiny. Ważne dla włączających się do kanalizacji - Gmina Mirzec

Procedura przyłączania budynków do sieci kanalizacyjnej była głównym tematem czwartkowego (12 maja) spotkania mieszkańców Osin.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Jerzy Miśkiewicz prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które wybudowało sieć kanalizacyjną w Osinach, radny Osin Mieczysław Strycharski oraz sołtys Roman Stompór.

Prezes PWiK Jerzy Miśkiewicz omówił procedurę włączania posesji do oddanej niedawno do użytku sieci kanalizacyjnej w Osinach. Obecnie wnioski złożyło 28 właścicieli posesji. Pozostali mieszkańcy, którzy mogą podłączyć domy do kanalizacji, mają na to dwa lata.

Koszt wykonania przyłącza od studzienki do budynku leży po stronie właściciela posesji. Nie ma natomiast potrzeby samodzielnego wykonywania projektu przyłącza. Wszyscy mogą skorzystać z gotowego projektu, wykonanego przez projektanta kanalizacji. Jest też możliwość własnoręcznego sporządzenia szkicu przedstawiającego, którędy na działce będzie poprowadzone przyłącze. Jak podkreślił Jerzy Miśkiewicz, przyłącze można wykonać samodzielnie lub zlecić to firmie. Ważne, aby pamiętać, że każde przyłącze musi być odebrane przez pracowników PWiK, stąd konieczność użycia odpowiednich materiałów do budowy. Na właścicielu posesji spoczywa też obowiązek zlecenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Warto pamiętać, że dopiero po spełnieniu tych obowiązków można zasypać wykop, w którym zostało ułożone przyłącze geodezyjne. Jerzy Miśkiewicz podkreślił także, że na mapce inwentaryzacyjnej mogą zostać ujęte po trzy – cztery posesje, co powinno pozwolić na obniżenie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej.

Powrót do góry