Opryski dopiero po lotach pszczół - Gmina Mirzec

Zdjęcie ilustracyjne - pszczoły na ramce

W związku z okresem prac związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin apelujemy do mieszkańców gminy Mirzec, aby dokonywali oprysków właściwie i z rozwagą, nie powodując zatrucia pszczół.

Podczas wykonywania oprysków roślin należy przestrzegać zasad:

  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 
  • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czasu i okresu, w których środek nie może być stosowany); 
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty; 
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół; 
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Każdy rolnik musi pamiętać o tym, że wykonywane zabiegi ochrony roślin niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół.  Nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do masowych zatruć pszczół, a co za tym idzie zmniejszenia jakości i ilości plonów.

Apelujemy o rozwagę podczas dokonywania oprysków!

pszczoły-skonwertowany

Powrót do góry