Oddanie do użytku remontowanego odcinka drogi w Mircu-Poddąbrowie - Gmina Mirzec

W środowe przedpołudnie 18 sierpnia 2021 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanego odcinka drogi. Dokonały tego władze gminy Mirzec, powiatu starachowickiego i województwa: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, starosta starachowicki Piotr Babicki i wojewoda Zbigniew Koniusz w obecności posła Krzysztofa Lipca, przewodniczącego sejmiku Andrzeja Prusia, przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Jana Zawiszy, wicestarosty starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, radnego powiatowego Ryszarda Nowaka, radnego Mirca Mariana Stompora oraz wykonawcy Ryszarda Wojtana prezesa firmy Budromost i dyrektor powiatowego biura posła Lipca Małgorzaty Pruś.

Pieniądze na realizację zadania (1mln 70 tys. zł) pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych (80%) i budżetu gminy Mirzec (20%). Na całym remontowanym odcinku zostały odtworzone pobocza z destruktu asfaltowego oraz zjazdy z kostki brukowej. Został również zmodernizowany system odwodnienia poprzez wymianę i budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi, oczyszczone i skorygowane istniejące rowy, umocnione skarpy rowów. Zniszczona nawierzchnia drogi została rozebrana i wykonana nowa. Powstało  oznakowanie pionowe i poziome w tym znaki aktywne zasilane bateriami słonecznymi. Na remont czeka jeszcze około 700 metrów drogi w południowej części wsi od strony lasu.

Konferencję prasową towarzyszącą odbiorowi inwestycji poprowadził starosta Piotr Babicki, który podkreślił, że zrealizowane prace możliwe były dzięki współpracy rządu i samorządów. Z kolei wojewoda Zbigniew Koniusz zaznaczył, że modernizacja drogi jest przykładem na to, jak powinny wyglądać polskie jezdnie biegnące przez najmniejsze nawet miejscowości i zachęcał samorządowców do ubiegania się o pieniądze na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych. Poseł Krzysztof Lipiec stawiał samorząd gminy Mirzec i samorząd powiatu starachowickiego jako wzór do naśladowania w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków na inwestycje drogowe realizowane przez dobrze współpracujące samorządy gminne i powiatowe.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował posłowi Krzysztofowi Lipcowi, wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi, staroście Piotrowi Babickiemu, przewodniczącemu Andrzejowi Prusiowi za pomoc w pozyskaniu środków na inwestycję i współpracę w trakcie jej realizacji, a wykonawcy prezesowi Ryszardowi Wojtanowi za sprawne wykonanie prac. Podkreślił przy tym, że gmina Mirzec jest bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków na modernizowanie dróg i budowę bezpiecznych przejść dla pieszych, które powstały w Mircu, Trębowcu i w Gadce. Podobne będzie wykonane w Osinach, kolejne w Mircu i w Trębowcu oraz w Małyszynie Górnym. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację nowej inwestycji drogowej tym razem na drodze gminnej Mirzec-Podduchowne – Mirzec-Korzonek z rządowym wsparciem gminy w wysokości ponad 4 mln zł.

Powrót do góry