Odbiór odpadów w 2024 roku. Nowy wykonawca, ceny bez zmian - Gmina Mirzec

podpisanie umowy na odbiór odpadów w gminie Mirzec na 2024 rok.

Zmieni się wykonawca, ale nie zmieni się cennik odbioru odpadów od mieszkańców w 2024 roku.

28 grudnia 2023 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirzec z Tomaszem Michtą właścicielem firmy Order ze Skarżyska-Kamiennej. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy to fakt, że nie zmienią się stawki wywozu odpadów, które wynoszą 15 złotych za osobę w przypadku kompostowania odpadów organicznych i 16 złotych za osobę przy braku kompostowania. Zasady odbioru odpadów również pozostają bez zmian.

Nowy harmonogram wywozu odpadów zostanie dostarczony mieszkańcom do dnia 30.12.2023r., można go również pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Mircu z zakładki gospodarka odpadami.

Harmonogram-Mirzec-2024

Powrót do góry