Od września zerówka w szkole w Mircu - Gmina Mirzec

Dwadzieścioro pięcioro dzieci, uczniów klasy 0 w Mircu rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej w Mircu.

Do tej pory zerówka była najstarszą grupą w Przedszkolu Publicznym w Mircu. Od września zerówkowiecze przenieśli się do szkoły, zwalniając miejsca dla swoich młodszych kolegów w przedszkolu. Okazuje się, że w szkole też jest bardzo fajnie.

Rodzice i ich dzieci spotkali się w szkole z dyrektor szkoły Alicją Raczyńską, wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agatą Mundzik oraz wychowawczynią Mileną Michalską-Świercz. Dyrektor Alicja Raczyńska zaprezentowała przygotowane przez gminę i szkołę warunki, w jakich będą uczyć się dzieci. Zerówkowiecze korzystają z sali z wygłuszonymi ścianami i klimatyzacją. Sala wyposażona jest w interaktywną ścianę, interaktywny dywan, monitor do realizacji zajęć dydaktycznych a także zabawki. Dzieci mają do dyspozycji własną szatnię i toalety; korzystają z wyżywienia., Będą także korzystać z wyremontowanego placu zabaw przy szkole, biblioteki oraz hali gimnastycznej. Do ich dyspozycji jest także świetlica czynna w godzinach od 6.30 do 16.00.

Powrót do góry