31 marca 2021r. uruchomiony zostanie punkt informacyjno-konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" - Gmina Mirzec

15 lutego 2021r. gmina Mirzec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotyczące realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku.

Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mircu oraz wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

Pracownik urzędu gminy udzieli również pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Mirzec informuje, że 31 marca 2021r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno- informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 15.00 oraz w pierwszy  poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 17.00.

Powrót do góry