Od 1 lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy - Gmina Mirzec

Plantacja aronii Tychów Nowy

Urząd Gminy w Mircu informuje, że od 1 lutego 2024r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2023 roku.

W terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymywać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła, świń, owiec, kóz i koni. Zgodnie z rozporządzeniem w 2024 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,46 zł. Stawka zwrotu za 1 litr zakupionego oleju napędowego na utrzymywane bydło, świnie, owce, kozy i konie wynosi także 1,46 zł.

Wnioski można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Mircu lub wysłać pocztą. Do wniosku należy załączyć oryginalne faktury za paliwo i podpisane klauzule RODO i oświadczenie.

Dotacje będą wypłacane od 1 do 30 kwietnia 2024 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku podatku.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej

RODO-AKCYZA-Klauzula-informacyjna

Powrót do góry