Ochrona zdrowia - Gmina Mirzec

I. Transport na świadczenia rehabilitacyjne:

  1. Załącznik nr 1 formularz
  2. Załącznik nr 2 oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 oświadczenie
  4. Załącznik nr 4 deklaracja

_____________________________________________________________________________

II. Transport do punktu szczepień

Transport bez orzeczenia:

  1. Klauzula SARS-CoV-2 – bez orzeczenia
  2. Oświadczenie – bez orzeczenia

Transport z orzeczeniem:

  1. Klauzula informacyjna – SARS-CoV-2 z orzeczeniem
  2. Posiadanie orzeczenia

_____________________________________________________________________________

Powrót do góry