Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o rozpoczęciu konsultacji społecznych i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko - Gmina Mirzec

Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o rozpoczęciu konsultacji społecznych i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

obwieszczenie o konsultacjach społecznych

formularz_zgłaszania_uwag

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Miasta Północy

Załącznik 1. do Prognozy – mapy ochrona przyrody

Załącznik 2. do Prognozy – mapy wody

Załącznik 2. do Strategii ZIT – przebieg Szlaku Turystyki Postindustrialnej Żelazne Doliny

Powrót do góry