Obchody Święta Nieodległości z odsłonięciem rzeźby Jadwigi Prendowskiej - Gmina Mirzec

Wyjątkowo uroczysty charakter miały obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mircu. Ich rangę podniosło odsłonięcie rzeźby upamiętniającej postać Jadwigi Prendowskiej, udział wielu znamienitych gości oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Marszałkowskiej Orkiestry Dętej z Kielc z kapelmistrzem Marcinem Chlebnym-Kindżałem.

Uroczystość, która odbyła się w Mircu 11 listopada 2022 roku wpisuje się w ogólnopolski program obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego przypadającej na styczeń 2023 roku. Jej bardzo ważną częścią była msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie, którą w kościele pod wezwaniem Świętego Leonarda odprawił ksiądz kanonik Daniel Kobierski, proboszcz parafii w Mircu. Uroczystą liturgię uświetnił udział Marszałkowskiej Orkiestry Dętej oraz obecność pocztów sztandarowych ze szkół w gminie Mirzec i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecny był także poczet sztandarowy dawnego gimnazjum w Mircu noszącego imię Jadwigi i Józefa Prendowskich.

Po mszy uczestnicy uroczystości prowadzeni przez Marszałkowską Orkiestrę Dętą oraz poczty sztandarowe pod komendą dowódcy uroczystości druha Pawła Staszałka przeszli na plac w centrum Mirca, na którym odbyła się dalsza część obchodów. Przy Pomniku Niepodległości wartę honorową pełnili harcerze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej. Uroczystość poprowadziła Małgorzata Spadło.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt wybudowany w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” gości przywitał gospodarz uroczystości wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W uroczystości udział wzięli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec wraz z dyrektor biura poselskiego Małgorzatą Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Ireneusz Derlatka w imieniu poseł Agaty Wojtyszek, Dariusz Dąbrowski wicestarosta starachowicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Nowak, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, ksiądz kanonik Daniel Kobierski proboszcz parafii w Mircu, ksiądz Paweł Bańkowski wikariusz mirzeckiej parafii, Roman Burek komendant Związku Strzeleckiego, harcmistrz Małgorzata Ślaska zastępca komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, Marzena Boruch zastępca dyrektora ds. administracyjnych Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, profesor doktor habilitowany Grzegorz Witek twórca rzeźby Jadwigi Prendowskiej, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Staszałek, aspirant sztabowy Ryszard Błach kierownik Posterunku Policji w Mircu, delegacja Nadleśnictwa Starachowice, radni Rady Powiatu w Starachowicach, radni Rady Gminy w Mircu, sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich, byli dyrektorzy Gimnazjum Publicznego im. Jadwigi i Józefa Prendowskich w latach 1999 – 2019, członkowie zespołów folklorystycznych z terenu gminy Mirzec: Osinianki, Trębolanki, Jutrzenka, Kumosie, Tychowianie, Małyska Dolina, Gromada, KGW z Mirca oraz Kapeli Sąsiedzi wraz z instruktorem muzycznym Piotrem Gąsowskim, harcerze ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca wraz z instruktorami muzycznymi Małgorzatą i Piotrem Spadło, Chór Parafialny „Adagio” wraz z dyrygentem Piotrem Zającem, dyrekcje, grona nauczycielskie oraz młodzież z placówek oświatowych w gminie Mirzec, przedstawiciele stowarzyszeń działających w gminie Mirzec, członkowie Klubu Senior + wraz z kierownikiem klubu, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z zastępcą wójta gminy Anną Piątek, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy gminy Mirzec

– Przeżywamy dziś szczególnie ważne święto dla każdego mieszkańca naszego kraju. 104 lata temu na mapę Europy po 123 latach niewoli wróciła niepodległa Rzeczpospolita Polska. Był to czas ogromnej radości, entuzjazmu i wielkich nadziei. Dzisiejsze święto przypomina nam, jak cenną wartością jest wolność. Niech radość naszych przodków, którzy tę wolność wywalczyli, inspiruje do działania, niech budzi w nas dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Nie wstydźmy się naszego patriotyzmu. Uczmy dzieci, że wolna Ojczyzna to największe dobro, jakiego możemy doświadczyć, że dziś patriotyzm to poszanowanie dla ojczystego języka, symboli narodowych i historii kraju – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości złożyli poseł Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, delegacja w imieniu poseł Agaty Wojtyszek, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ryszardem Nowakiem, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i sekretarz gminy Mirzec Anna Piątek, delegacja radnych gminy Mirzec z przewodniczącym Janem Zawiszą, harcmistrz Małgorzata Ślaska zastępca komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, delegacja Nadleśnictwa Starachowice, delegacja młodzieży szkolnej, delegacja druhów ochotników z gminy Mirzec, przedstawiciel Staropolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Leśnego „Kotyzka”.

Kolejna część uroczystości odbyła się przy rzeźbie upamiętniającej postać Jadwigi Prendowskiej. Głos zabrała inicjatorka powstania rzeźby Anna Kawalec przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy w Mircu oraz przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz odnowy zabytków parafii świętego Leonarda w Mircu, która przybliżyła zabranym postać lokalnej bohaterki Powstania Styczniowego Jadwigi Prendowskiej. Wójt Mirosław Seweryn przypomniał działania podejmowane od kilku lat przez władze gminy Mirzec mające na celu godne uhonorowanie zasług rodziny Prendowskich, których zwieńczeniem jest posadowienie w centrum miejscowości rzeźby upamiętniającej postać Jadwigi Prendowskiej.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował osobom zaangażowanym w realizację projektu . Podziękowania usłyszeli: Anna Kawalec inicjatorka powstania rzeźby, profesor Grzegorz Witek, który podjął się trudu wykonania rzeźby, architekt Piotr Tabor, Hubert Olejarz właściciel firmy Freedom, która wykonała postument, dyrekcja i pracownicy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz pracownicy Urzędu Gminy w Mircu, którzy przygotowali wniosek i zrealizowali projekt powstanie rzeźby.

Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonali wójt Mirosław Seweryn, poseł Krzysztof Lipiec i Anna Kawalec. Zebranym na placu ukazała się postać kobiety w epokowej szerokiej sukni z bufiastymi rękawami z mankietami opinającymi dłonie i delikatnym kołnierzykiem pod szyją. Kobieta stoi przy balustradzie, na której leży książka jej autorstwa. Jadwiga lewą dłoń opiera na książce, natomiast prawa ręka opada na szerokiej sukni. Monument wykonany w brązie poświęcił ksiądz kanonik Daniel Kobierski.

Głos zabrali poseł Krzysztof Lipiec oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, którzy pogratulowali władzom gminy odpowiedzialnego podejścia do promowania wartości historycznych i patriotyzmu. Ireneusz Derlatka odczytał list od poseł Agaty Wojtyszek. List od dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odczytała Marzena Boruch zastępca dyrektora ds. administracyjnych, która podkreśliła, że na 90 złożonych projektów do Centrum Rzeźby Polskiej z całego kraju projekt mirzecki został zakwalifikowany do dofinasowania na czwartym miejscu. Świadczy o tym, że mirzecki wniosek był przygotowany na bardzo wysokim poziomie.

Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Marszałkowskiej oraz zespołów śpiewaczych z gminy Mirzec. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę ”1863-1864 Pamiętamy” przygotowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu oraz poczęstować się gorącą grochówką.

„Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

znaczki-rzeźba

Powrót do góry