Obchody rocznicy odzyskania niepodległości - Gmina Mirzec

Rocznica odzyskania niepodległości, warta honorowa przy Pomniku Niepodległości

Uroczysty charakter miały obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Mircu 11 listopada.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą w kościele pod wezwaniem Świętego Leonarda odprawił ksiądz kanonik Daniel Kobierski, proboszcz parafii w Mircu. Liturgię uświetniła obecność pocztów sztandarowych ze szkół w gminie Mirzec i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas mszy modlono się także w intencji zmarłych samorządowców z gminy Mirzec.

Po mszy uczestnicy uroczystości prowadzeni poczty sztandarowe pod komendą dowódcy uroczystości druha Pawła Staszałka przeszli na plac w centrum Mirca, na którym odbyła się dalsza część obchodów. Przy Pomniku Niepodległości wartę honorową pełnili harcerze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu. Uroczystość poprowadził Andrzej Kutwin inspektor do spraw obronnych w Urzędzie Gminy w Mircu.

Gości przywitał gospodarz uroczystości wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W uroczystości udział wzięli Dariusz Dąbrowski wicestarosta starachowicki, przedstawicielka posłanki na Sejm Agaty Wojtyszek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Nowak wraz z radnymi, wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Mircu Agnieszka Idzik-Napiórkowska wraz z radnymi Rady Gminy w Mircu, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Staszałek, naczelnicy prezesi jednostek OSP, sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich, członkowie zespołów folklorystycznych z terenu gminy Mirzec wraz z instruktorem muzycznym Piotrem Gąsowskim, harcerze ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca wraz z instruktorami Małgorzatą i Piotrem Spadło, harcerze ze 103 Drużyny Harcerskiej „Wataha” wraz drużynowymi Eweliną Rafalik i Danielem Mytnikiem, Chór Parafialny „Adagio”, dyrekcje, nauczyciele oraz młodzież z placówek oświatowych w gminie Mirzec, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Mirzec oraz mieszkańcy gminy Mirzec.

– Dzisiejsze święto przypomina nam, jak cenną wartością jest wolność. Korzystajmy z niej mądrze i odpowiedzialnie. Nie wstydźmy się być patriotami. Uczmy dzieci, że wolna Ojczyzna to największe dobro, jakiego możemy doświadczyć. Czujmy dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Celebrujmy ten dzień godnie pamiętając, że jest to rocznica narodzin naszej niepodległej Ojczyzny – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości złożyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i inspektor Andrzej Kutwin, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ryszardem Nowakiem i radnym Dariuszem Stachowiczem, delegacja radnych gminy Mirzec z wiceprzewodniczącą Agnieszką Idzik-Napiórkowską, przedstawicielka posłanki Agaty Wojtyszek, delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec, delegacje drużyn harcerskich działających w Mircu, delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu, delegacja Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu zespołów śpiewaczych z gminy Mirzec, po czym uczestnicy spotkania mogli poczęstować się gorącą grochówką.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości

Powrót do góry