Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Mirzec - Gmina Mirzec

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęło ogłoszenie wyników konkursu poświęconego postaci generała Emila Fieldorfa „Nila”. Konkurs przygotował komitet organizacyjny w składzie: Piotr Kruk – przewodniczący, Mirosław Seweryn, Sylwia Błach i Jacek Błach. W jego przeprowadzeniu pomagali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicja Raczyńska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu Anna Kawalec,  kierownik CUW w Mircu Agata Mundzik, dyrektor BiOKGM Dorota Tomaszewska oraz Justyna Swat, dyrektorowie szkół, opiekunowie młodzieży oraz pracownicy Urzędu Gminy w Mircu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych: klasy V-VII oraz klasy VIII.

Wszyscy uczestnicy (38) otrzymali dyplomy i nagrody książkowe wręczone im przez zastępcę wójta Annę Piątek i radną Annę Kawalec.

Miejsca I-III zajęli:

klasy V-VII
1. Maria Tyszczuk – Mirzec
1. Mateusz Wójcik – Małyszyn
2. Anna Rokita – Mirzec
3. Zuzanna Barszcz – Małyszyn
3. Zuzanna Słyk – Mirzec

klasy VIII
1. Aleksander Cioroch – Mirzec
1. Paweł Spadło – Mirzec
2. Julia Janiec – Jagodne
3. Bartosz Zaborski – Mirzec

Podziękowania od organizatorów konkursu otrzymali także opiekunowie uczniów.

O godzinie 10.00 w mirzeckm kościele ksiądz kanonik Daniel Kobierski odprawił mszę w intencji ojczyzny. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Mirzec oraz poczty sztandarowe szkół podstawowych z mirzeckiej parafii. We mszy uczestniczyła wicewójt Anna Piątek, radni, młodzież, nauczyciele i mieszkańcy gminy.

Po mszy wszyscy zgromadzeni w kościele przeszli pod Pomnik Niepodległości, pod którym złożono kwiaty i zapalono znicze, po czym koła gospodyń wiejskich zaśpiewały przy akompaniamencie Piotra Gąsowskiego wiązankę patriotycznych pieśni.

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Zastępca wójta Anna Piątek podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości za wspólne uczczenie rocznicy.

Powrót do góry