O rolnictwie i funkcjonowaniu oświaty na sesji Rady Gminy w Mircu - Gmina Mirzec

Posiedzenie sesji rady gminy w Mircu

Informacja na temat funkcjonowania jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 były głównymi tematami wrześniowej sesji Rady Gminy w Mircu.

Obrady odbyły się w piątek 29 września. Poprowadził je przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaproponował uzupełnienie porządku obrado projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mirów na przewodzenie remontu drogi w Osinach-Majoracie leżącej na terenie gminy Mirów. Z drogi tej korzystają przede wszystkim mieszkańcy Osin-Majoratu. Radni jednogłośnie przyjęli uzupełniony porządek obrad. Sprawozdanie ze swoich prac pomiędzy sesjami przedstawił wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wójt przekazał także informacje na temat podpisanych w lipcu i sierpniu umów, ogłoszonych postępowań przetargowych oraz wniosków o dofinasowania, które złożyła gmina.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Mirzec na lata 2021 – 2022 przedstawiła Karolina Ioannidis z firmy Eko-Precyzja, która opracowała raport. Informację o stanie rolnictwa na terenie gminy Mirzec przedstawił Łukasz Zaręba kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Radni jednogłośnie przyjęli informacje o funkcjonowaniu jednostek działających na rzecz rolnictwa: Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starachowicach, Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Starachowicach oraz Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach. Informacje te były szczegółowo omawiane z przedstawicielami instytucji podczas komisji stałych Rady Gminy w Mircu.

Projekty uchwał finansowych przedstawiła skarbnik gminy Urszula Barszcz. Radni przyjęli uchwałę na temat zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok, uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023 — 2029, uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu oraz uchwałę wprowadzającą zmiany uchwały Nr LVIII/434/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mirów. Podjęcie tej ostatniej uchwały oznacza, że rozpoczęty w ubiegłym roku remont drogi gruntowej będzie kontynuowany w tym roku na kolejnym odcinku.

Zobacz więcej zdjęć z sesji

Powrót do góry