- Gmina Mirzec - https://mirzec.pl -

Numery kont bankowych

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT PODATKÓW
I OPŁAT
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Bank Spółdzielczy w  Wąchocku,

oddział w Mircu

NUMER KONTA BANKOWEGO
DO WPŁAT ZA ODBIÓR
ODPADÓW KOMUNALNYCH
63 8523 0004 0006 0046 2000 0020
Bank Spółdzielczy w  Wąchocku,

oddział w Mircu