Nowy prezes Zarządu OSP w Osinach - Gmina Mirzec

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zebrania sprawozdawczego w OSP Osiny.

Zmiana na stanowisku prezesa OSP w Osinach. Marcina Gibałę zastąpił Hubert Celuch.

Podczas sobotniego zebrania (24 lutego) strażacy ochotnicy z Osin podsumowali miniony rok i zaplanowali pracę na 2024 rok. W zebraniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, Konrad Dąbrowski naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, komendant gminny OSP Paweł Staszałek, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, radni z Osin Mieczysław Strycharski i Dariusz Stachowicz, sołtys Roman Stompór.

Zgromadzonych przywitał prezes OSP Osiny Marcin Gibała. Druhowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w zeszłym roku strażaków. Zebranie poprowadził naczelnik Jarosław Dudek, który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Osinach w 2023 roku. Jednostka liczy 26 druhów zwyczajnych i dwóch honorowych. OSP Osiny prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w skład której wchodzi 14 osób chłopców i dziewcząt. W 2023 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła dziewiąte miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła siedmiu wyjazdach ratowniczych a także w wyjazdach szkoleniowych. Druhowie brali udział w uroczystościach gminnych z okazji Dnia Świętego Floriana. W 2023 roku jednostka pozyskała sprzęt strażacki i wyposażenie do remizy OSP.

W trakcie zebrania nastąpiły zmiany w Zarządzie OSP Osiny. Z funkcji prezesa zrezygnował Marcin Gibała. Decyzją druhów jego miejsce zajął Hubert Celuch, którego w Komisji Rewizyjnej zastąpiła Anna Nobis. Ważnym momentem było ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przysięgę złożyło kilkudziesięciu nowych członków. Tak duże zainteresowanie młodych ludzi służbą w OSP to efekt pracy, którą wykonali opiekunowie młodzieży Bartosz Jabłoński i Hubert Celuch. Warto dodać, że ci sami druhowie reprezentowali OSP w Osinach podczas ubiegłorocznych mistrzostw strażaków w biegu po schodach, w którym zajęli 35 miejsce na 72 drużyny.

Prężnej działalności pogratulował druhom z Osin wójt gminy Mirosław Seweryn, który omówił działalność gminy Mirzec na rzecz strażaków w ciągu ostatnich ośmiu lat. W jednostce OSP w Osinach zmieniło się bardzo dużo. W 2021 roku przy dofinasowaniu z Komendy Głównej PSP dla OSP Osiny zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo za 747 840 zł. Wykonano także szereg prac w budynku remizy. Wyremontowane zostały garaże, dach oraz pomieszczenia wewnątrz budynku, wymieniono instalację elektryczną. W 2021 roku przeprowadzono termomodernizację. Ocieplono ściany, wymieniono okna, zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne i pompę ciepła. Przebudowany został wjazd do garażu, zagospodarowano teren przed budynkiem. Koszt prac wykonanych w latach 2016 – 2023 to 908 019 zł, w tym 203 147 zł pochodziło z funduszy unijnych.

Głos zabrali także wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza oraz Konrad Dąbrowski przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

Zobacz więcej zdjęć z zebrania

Powrót do góry