Nowe władze wybrane - Gmina Mirzec

W sobotę, tj. 18 września 2021 roku, w remizie OPS w Tychowie Starym odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu. Uczestniczyli w nim druhowie delegaci z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Mirzec, wójt gminy Mirzec,  poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz Komendant PSP w Starachowicach Sławomir Zięba.

Spotkanie otworzył Tadeusz Sobczyk- Prezes ZGZOSP w Mircu, przewodniczącym zjazdu sprawozdawczo- wyborczego został Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec, natomiast  sekretarzem druh Stefan Niewczas.

Na początku spotkania wszyscy druhowie strażacy uczcili minutą ciszy strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mirzec, którzy odeszli na wieczną służbę.

Następnie druh Tadeusz Sobczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu za okres ostatnich pięciu lat. W tym czasie odbyło się 12 posiedzeń zarządu. W latach 2016-2021 zrealizowano wiele inwestycji zarówno  kubaturowych, jak i inwestycji w sprzęt oraz wyposażenie. Zakupiono 4 nowe samochody pożarnicze oraz 2 samochody pozyskano z komendy PSP w Starachowicach. Pięć jednostek OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, tj. OSP Tychów Stary, OSP Ostrożanka, OSP Mirzec, OSP Gadka oraz OSP Osiny. Gruntowny remont przeszły dwie strażnice- w Tychowie Nowym oraz w Ostrożance. Prace remontowe na ukończeniu są w OSP w Jagodnem oraz w OSP w Osinach. Prezes druh Tadeusz Sobczyk złożył podziękowania na ręce wójta Mirosława Seweryna oraz na ręce poseł Agaty Wojtyszek za wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych dla jednostek OSP  z terenu gminy Mirzec. 

Następnie głos zabrał wójt gminy Mirzec- Mirosław Seweryn, który szczegółowo opowiedział o przeprowadzonych inwestycjach w ciągu ostatnich pięciu lat. Wstępne szacunkowe koszty inwestycyjne skierowane do jednostek OSP z terenu gminy Mirzec wyniosły ponad 5 milionów złotych. W tym znajdują inwestycje w nowe samochody pożarnicze, jak również w remonty strażnic, czy zakup wyposażenia. Podziękował parlamentarzystom, między innymi obecnej na zebraniu poseł Agacie Wojtyszek, którzy wspierali w zabieganiu o środki finansowe przeznaczone dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Podkreślił i podziękował za efektywną pracę pracownikom Urzędu Gminy w Mircu, na czele z panem Andrzejem Kutwinem, który dba o każdy szczegół składanych wniosków, jak i ich sprawną realizację. Podziękował również strażakom, bez których projekty nie mogły być zrealizowane. Tak duże inwestycje nie mogły być sfinalizowane bez wsparcia finansowego z zewnątrz,to między innymi środki rządowe, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych czy Funduszu Sołeckiego.

Wójt podziękował strażakom za zaangażowanie nie tylko w sprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, ale również za udział w organizowanych na terenie gminy uroczystościach.

Skład Zarządu został poszerzony na wniosek Rady Gminy w Mircu z Przewodniczącym Rady Gminy w Mircu Janem Zawiszą i wójta gminy w Mircu o dodatkową osobę- wójta gminy Mirzec, Mirosława Seweryna.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Mircu:

Tadeusz Sobczyk- Prezes
Mirosław Seweryn- Wiceprezes
Sławomir Zięba- Wiceprezes
Zygmunt Sołtykiewicz- Skarbnik
Paweł Staszałek- Komendant Gminny
Stefan Niewczas- sekretarz
Wojciech Derlatka- członek Prezydium

Pełny skład Zarządu Oddziału Gminnego OSP: Dudek Jarosław, Gibała Marcin, Łabęcki Marek, Derlatka Wojciech, Witkowska Renata, Witkowski Mateusz, Paszkowski Sławomir, Niewczas Stefan, Przygoda Łukasz, Niewczas Henryk, Seweryn Mirosław, Zięba Sławomir, Sołtykiewicz Zygmunt, Staszałek Paweł, Rokita Maciej,  Sobczyk Tadeusz,  Mariusz Wiśnios.

Ustępujący Zarząd Gminny OSP otrzymał absolutorium, wybrano też nowe władze OSP.

W skład Komisji mandatowej weszli:
Druh Mariusz Chojnacki- przewodniczacy
Druh Roman Stompór- sekretarz
Druh Franecki Marcin- członek

Skład komisji wyborczej :
Druh Nosowicz Mariusz- przewodniczący
Druh Strzelec Rafał- sekretarz
Druh Drabik Marcin- członek

Skład komisji uchwał i wniosków:
Druh Zając Władysław- przewodniczący
Druh Wojciechowski Marcin- sekretarz
Druh Dróżdż Adam- członek

Powrót do góry