Nowe urządzenia do poradni kardiologicznej - Gmina Mirzec

Urządzenia na potrzeby poradni kardiologicznej już są w Ośrodku Zdrowia w Mircu.

W środę 14 grudnia rozpoczęła się procedura odbiorowa urządzeń zakupionych na potrzeby przyszłej paradni kardiologicznej w Ośrodku Zdrowia w Mircu. Uczestniczyli w niej pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu Anna Rokita, doktor Maria Palińska kardiolog oraz przedstawiciel firmy, która dostarczyła urządzenia.

Do poradni kardiologicznej zakupione zostały aparat do wykonywania badań USG, urządzenia Holter (EKG i ciśnieniowy) oraz bieżna wraz z oprogramowaniem do wykonywania próby wysiłkowej. Sprzęt za kwotę 191 007,04 złotych dostarczyła firma Michał Pająk Trade za Starachowic. Firma przeprowadzi także szkolenia dla osób, które będą obsługiwać nowe urządzenia.

Sprzęt zakupiono za pieniądze z nagrody w wysokości 500 000 złotych, którą Gmina Mirzec otrzymała za udział w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień „Rosnąca odporność”. Gmina Mirzec z nagrody przeznaczyła 159 191,74 złotych. Z własnego budżetu gmina wyasygnowała 31 815,30 złotych.

Obecnie prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mające na celu uzyskanie kontraktu na działalność poradni kardiologicznej.

Powrót do góry