Nowe linie komunikacyjne w gminie Mirzec w 2024 roku - Gmina Mirzec

Po podpisaniu umów w sprawie powiatowych linii komunikacyjnych. Mirosław Seweryn, Robert Opara, Piotr Ambroszczyk i Jerzy Materek

Od 1 stycznia zmienią się trasy busów kursujących po gminie Mirzec oraz rozkłady jazdy. Wszystkie busy z czterech tras dowiozą pasażerów do Starachowic.

Usługę transportu publicznego na liniach komunikacyjnych łączących miejscowości w gminie Mirzec ze Starachowicami wykonywać będzie firma Robert Opara Przewóz Osób. Kursy realizowane będą na czterech liniach:

  • Osiny – Trębowiec – Mirzec – Starachowice;
  • Jagodne – Gadka – Mirzec – Starachowice;
  • Mirzec-Czerwona – Mirzec-Poddąbrowa – Mirzec – Mirzec-Malcówki – Starachowice;
  • Małyszyn – Krzewa – Tychów Nowy – Mirzec-Majorat – Starachowice.

Nowy przebieg tras i rozkłady jazdy zostały skonsultowane z mieszkańcami podczas jesiennych spotkań we wszystkich sołectwach gminy Mirzec. Pod uwagę wzięto wszystkie sugestie, głównie te zgłaszane przez uczniów dojeżdżających do szkół oraz pracowników starachowickich firm.

W 2024 roku operatorem linii komunikacyjnych będzie Powiat Starachowicki. W czwartek 28 grudnia starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk przy udziale wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna podpisał w tej sprawie umowę z Robertem Oparą. Zadanie jest dofinansowane kwotą 1 923 264 złote z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Całość wkładu własnego pokryje gmina Mirzec, która przekaże dotację dla Powiatu Starachowickiego w kwocie 916 800 złotych. Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisali w czwartek 28 grudnia wójt gminy Mirzec oraz starosta starachowicki.

Uruchomienie powiatowych linii komunikacyjnych będzie kontynuacją funkcjonujących od trzech lat w gminie Mirzec gminnych linii komunikacyjnych. Podróż do Starachowic zostanie znacznie usprawniona, choćby dlatego, że wystarczy kupić jeden bilet na cala trasę. Dodatkowo firma wykonująca usługę została zobowiązana do zapewnienia pojazdów o różnej wielkości, aby dostosować je do liczby pasażerów korzystających z komunikacji o danej godzinie.

Rozkład jazdy Osiny – Trębowiec – Mirzec – Starachowice

Rozkład jazdy Jagodne – Gadka – Mirzec – Starachowice

Rozkład jazdy Mirzec-Czerwona – Mirzec-Poddąbrowa – Mirzec – Mirzec-Malcówki – Starachowice

Rozkład jazdy Małyszyn – Krzewa – Tychów Nowy – Mirzec-Majorat – Starachowice

Powrót do góry