Nieprzemyślane publikacje zagrażają bezpieczeństwu - Gmina Mirzec

Ministerstwo Obrony Narodowej apeluje powstrzymanie się od publikowania zdjęć, filmów i informacji dotyczących żołnierzy, obiektów wojskowych oraz konwojów humanitarnych.

Ministerstwo apeluje o nieprzekazywanie i nieupublicznianie zdjęć, filmów i informacji o miejscach pobytu lub transporcie żołnierzy, datach i godzinach przejazdów, wylotów, lądowań, liczbie i rodzajach wojska oraz o znakach i tablicach rejestracyjnych pojazdów wojskowych.

Materiał-ulotka-skonwertowany

Powrót do góry