Nagrody ekologiczne Unii Europejskiej - Gmina Mirzec

Można zgłaszać się do konkursu, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw ekologicznych w Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej. Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 kategoriach tj.

– Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta),

– Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny,

– Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne,

– Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny,

– Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne,

– Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej,

– Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna.

Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos. W konkursie mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób.

Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucje działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim do 8 czerwca 2022r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Komisja Europejska udostępniła formularze

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022r. w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło stronę internetową, poświęconą wydarzeniu UE, jakim jest Dzień Rolnictwa Ekologicznego 23 września oraz nagrodom ekologicznym, które zostaną wręczone w tym dniu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

Powrót do góry