Nabór wniosków na stypendia sportowe - Gmina Mirzec

Do 15 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wyniki osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku w jednej z letnich lub zimowych dyscyplin olimpijskich.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Mircu w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Mirzec za osiągnięte wyniki sportowe stypendium może zostać przyznane dla zawodnika szczególnie uzdolnionego, występującego w konkurencjach indywidualnych lub w konkurencjach zespołowych. Stypendium może otrzymać zawodnik, który zajął:

  • miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
  • miejsce od I do X w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata;
  • miejsce od I do X w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy;
  • miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski;
  • został powołany do Kadry Narodowej Polski.

Regulamin przyznawania stypendium

Klauzula RODO

Wniosek (word)

Powrót do góry